عاشقان، عیدتان مبارک

 

 

بگذشت مه روزه ، عید آمد و عید آمد


    بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد

----------

آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد


   معشوق توعاشق شد، شیخ تو مرید آمد

----------

شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد


شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید آمد

----------

جان از تن آلوده، هم پاک به پاکی رفت


هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد

----------

از لذت جام تو دل مانده به دام تو


 جان نیز چو واقف شد، او نیز دوید آمد

----------

بس توبه شایسته برسنگ تو بشکسته


بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد

----------

باغ از دی نامحرم سه ماه نمی زد دم


بر بوی بهار تو، ازغیب رسید آمد

/ 0 نظر / 31 بازدید