سایر مزایا

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رسانیم که پیگیری های مکرر همکاران کشور منتج به نتایجی شد که از جمله می توان به حذف تعهدات منحصر به فرد قراردادها اشاره نمود. آقای یزدانی طی نامه ای به آقای نوابی چارچوب قرارداد بازرسان را تعیین نمودند و آقای ارشدی نیز این موارد را به سازمان های صمت استان ها ابلاغ نمودند.

موارد ابلاغی به شرح زیر است:

1- در شرح قرارداد موضوع ماده 23 به بخشنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 1393/12/14شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد سال 1394 اشاره گردد.

2- بند تعهدات در ردیف 29 حذف گردد زیرا که ضرورتی به عنوان نمودن آن وجود ندارد.

3- پرداخت اضافه کار تنها در قبال کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و تعیین ساعت اضافه کار نیز در اختیار و به تشخیص رییس سازمان استانی می باشد. لذا قید میزان 40 ساعت توجیه قانونی نداشته و باید متناسب با کار اضافی بازرسان و در سقف اعتبار ژیش بینی شده و تخصیص یافته ژرداخت گردد.

علی رغم مطالب عنوان شده متاسفانه هنوز تصمیمی درباره بند سایر مزایا در قراردادها گرفته نشده است. مسئولین وزارتخانه اضافه کردن سایر به قراردادها را منوط به انعقاد تفاهم نامه با ریاست جمهوری می دانند.

حال با توجه به تعطیلی مجلس بهترین فرصت برای بازرسان استان ها فراهم شده است که با مراجعه به نمایندگان خود درخواست اضافه شدن سایر مزایا به قراردادها را مطرح نموده و از ایشان بخواهند که با آقای نوبخت نیز هماهنگی های لازم صورت پذیرد تا هرچه سریع تر تفاهم بین وزارتخانه و دولت ایجاد شده و آخرین خواسته به حق بازرسان محقق گردد.

یادآور می شویم که از دست دادن این فرصت سبب حذف 150 تا 400 هزار تومان از حقوق دریافتی همکاران خواهد شد. بنابراین با توجه به حذف اضافه کار پیشنهادی مدیریت و تخصیص اضافه کار عملی حقوق دریافتی بازرسان باز هم کمتر خواهد شد.

این فرصت مهم را از دست ندهید و تمام تلاش خود را جهت احقاق حق خویش به کار ببرید.

ومن الله التوفیق

/ 0 نظر / 30 بازدید