نامه رییس سازمان صمت تهران به رییس سازمان حمایت

همکاران محترم همانگونه که مستحضرید پیگیری بازرسان کشور تا کنون مثمرثمر واقع شده و اجازه پرداختی به جز حقوق و دستمزد بازرسان از محل ردیف بودجه ما صادر نشده است و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز کلیه استان ها را از این امر منع نموده است. نامه فوق نیز مصداق همین عرایض است که به تبع نامه های ذیل رخ داده است.

امیدواریم هر چه سریع تر مشکلات پیش رو با تدبیری صحیح مرتفع شده و حق طبیعی و مسلم بازرسان سراسر کشور محقق گردد. انشاالله

/ 0 نظر / 631 بازدید