لغو مناقصه

پیرو خبر لغو مناقصه، تیم دیپلماسی با مسئول مربوطه در سازمان حمایت ارتباط گرفت.

آقای خامنه مسئول انتشار اوراق مناقصه مذکور اعلام داشتند: "روال مناقصه به صورت طبیعی در حال انجام می باشد."

 

با توجه به اعلامه مسئول مربوطه، خبر توقف مناقصه کذب میباشد. 

/ 2 نظر / 38 بازدید

دوستان باید چه کاری کرد دست روی دست نباید بگذاریم

گیلان انزلی

همکاران تبریزی پس چی شد لغو مناقضه؟