مجلس

پیرو پیگیری موضوع اضافه شدن سایر مزایا به قرارداد بازرسان دیروز آ قای طلا به ملاقات آ قای تاجگردون در کمیسیون برنامه و بودجه رفته و اینطور پاسخ شنیدند که با آ قای یزدانی هماهنگی صورت گرفته تا هفته بعد قرارداد جدید را با اضافه نمودن بند سایر به دفتر کمیسیون بیاورند و پس از تایید به امضای بازرسان برسانند.

با عنایت به شناختی که از آ قایان تاجگردون و یزدانی داریم این اطمینان را داریم که موضوع به زودی انشاالله حل خواهد شد.

/ 0 نظر / 39 بازدید