استدلال قانونی

با توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص عقد قرارداد کار معین با 3500 بازرس وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز با عنایت به فصل دوم قانون خدمات و مدیریت کشوری و همچنین تبصره ماده 17 قانون فوق شرکت های موضوع این ماده وظایف مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده رفع صلاحیت می گردند.

در صورت شرکتی شدن همکاران عزیز

ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری:

کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام یا قسمتی از این وظایف در تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حد قوانین و مقررات مربوطه معین خواهد شد عهده دار می باشد. کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تاقی می گردند.

دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.

 

تبصره 3 ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری:

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف اند اجرای این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیرا متخلف برخورد قانونی نمایند (ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری)

/ 0 نظر / 24 بازدید