واگذاری تدریجی بازرسی ها به اصناف

محمد رضا مس فروش رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران در جمع هیئت مدیره اتاق اصناف اسلامشهر بیان کرد: اصناف هم جهت با سایر ارگانهای نظارتی در تنظیم بازار پایدار همکاری موثر دارند و یک شرایط عادلانه و اسلامی در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و بازار متعادل و منطقی ایفا می کنند.

وی تصریح کرد بار اصلی این مسئولیت عظیم روی دوش اصناف و بخش خصوصی خواهد بود و وظیفه ما دولتی ها ارتقاء دانستنی ها و عرضه امکانات لازم و تقویت روند بازرسی ها از طریق اصناف است.

منبع: سایت سازمان صمت استان تهران

 

لطفا با نمایندگان محترم مجلس درمیان بگذارید.

/ 0 نظر / 111 بازدید