منابع اطلاع رسانی

خدمت کلیه بازرسان عزیز اعلام می گردد با توجه به حساس شدن روند قراردادهای بازرسان در مرحله کنونی از یک طرف و در پاره ای اوقات خلل در بروز رسانی وبلاگ در سرویس دهنده پرشین بلاگ از طرف دیگر، تصمیم تیم تیپلماسی بر این شد که یک وبلاگ از سرویس دهنده "پرشین بلاگ" و یک وبلاگ نیز از سرویس دهنده "بلاگفا" نسبت به اطلاع رسانی اخبار، هماهنگی بازرسان و هرگونه فعالیت سایبری اقدام نمایند.

نظر به تصمیم اخذ شده از جانب تیم دیپلماسی، تنها مرجع اطلاع رسانی تیم، وبلاگ های ذیل بوده از این رو هر دو وبلاگ حکم واحد دارند:

www.bazresan.persianblog.ir

 

www.bazresan-bazargani.blogfa.com

/ 0 نظر / 27 بازدید