ریاست محترم جمهور در چها محال و بختیاری.

همکارای چهار محال!!!!!!!!!

فردا رئیس جمهور میاد اونجا.

همگی به هر نحو ممکن باهاش ارتباط بگیرید.

یه نامه با موضوع "رفع مشکل عقد قرارداد بازرسان ص م ت با سارمان مطبوع تا پایان هفته جاری" بنویسید و دستورش رو از رئیس محترم جمهور برای وزیر بگیرید و حتما از نامه با دستور روحانی یه کپی بگیرید. 

برای دیدنش از افراد با نفوذ استان استفاده کنید.

این فرصت رو از دست ندید...

/ 0 نظر / 32 بازدید