اضافه کاری

باخبر شدیم ریاست یکی از سازمان های صمت استانهای کشور از وزارتخانه درخواست پرداخت بودجه برای اضافه کاری بازرسان نموده که متاسفانه با پاسخ تند و منفی مسئولین مواجه شده است. ضمن تقدیر از این مدیر دلسوز و منصف این نکته را به مسئولین وزارتخانه یادآور می شویم که بودجه 70میلیاردی به راحتی کفاف این پرداختی ها را می کند و در صورت ادامه روند کارشکنی ها، موضوع را از طریق مجلس پیگیری خواهیم نمود.

/ 0 نظر / 13 بازدید