تماس تلفنی با سازمان حمایت

طی تماس تلفنی تیم دیپلماسی با سازمان حمایت در جهت تاخیر برگزاری مناقصه، فردی از مقامات این سازمان اعلام نمودند: "این مناقصه قرار بود اواخر سال گذشته برگزار شود. آقای تقوی، ریاست محترم سازمان و آقای اصفهانی، قائم مقام سازمان تا جایی که امکان داشت آن را به تاخیر انداختند. تا اینکه طی جلسه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز سه شنبه مورخ 1393/2/9 بنابر تاکید آقای یزدانی، مقام محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت، به دلیل تاخیر در اجرای مناقصه مواخذه شده اند."

 

/ 1 نظر / 36 بازدید

دوستان ما نباید بگذاریم زحمات این گونه افراد از بین برود . فکر چاره باشید.