شرح جداول

به اطلاع همکاران محترم می رسانیم بر اساس جداول خلاصه بودجه مربوط به ساز مان مدیریت و برنامه ریزی، بودجه بازرسان از ردیف 13 به ردیف 6 وزارتخانه به عنوان یک ردیف مستقل جابجا شده است.

نکته مهم درباره این جداول این است که تعداد 3200 نفر بازرس سراسر کشور و مبلغ 700 میلیارد ریال به رسمیت کامل شناخته شده است و نکته جالب تر این است که هزینه واحد یعنی میانگین حقوق سالیانه هر یک از این 3200 نفر باید مبلغ 218750000 ریال معادل 18220000 ریال حقوق ماهانه باشد. ولی متاسفانه این حق و حقوق بازرسان به هیچ عنوان پرداخت نمی گردد.

ضمنا در جداول زیر اجازه برداشت از این بودجه بابت ساختمان و خودرو داده نشده است ولی متاسفانه مسئولین محترم در پی آنند که هزینه های یادشده را از محل بودجه بازرسان تامین کنند.

بنابراین از کلیه همکاران خواستاریم موضوعات مطرح شده را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته و از ایشان بخواهند که پیگیر وصول مطالبات بازرسان باشند.

لطفا نتیجه فعالیت های خود را با ما در میان بگذارید.

/ 0 نظر / 47 بازدید