ارتباط با اعضای دیپلماسی

از همکار یا همکارانی که با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباطند خواستاریم که هرچه سریع تر با اعضای دیپلماسی استانی یا کشوری بابت هماهنگی های بیشترارتباط برقرار نمایند.

/ 0 نظر / 35 بازدید