گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی

طرح اجازه به وزارت صنعت معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) که جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در جلسه مورخ 1393/3/18 با حضور نماینده محترم شورای نگهبان و نمایندگان محترم دستگاههای اجرایی زیربط مورد رسیدگی قرار و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به این شرح ذیل به تصویب رسید. گزارش آن در اجرای ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

طبق گزارش رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات غلامرضا مصباحی مقدم، ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده واحده- به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ در سقف بازرسان به کار گرفته در سال ۱۳۹۲ با تامین اعتبار از ردیف بودجه شماره  ۱۷-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید.

/ 0 نظر / 22 بازدید