بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

راهکارهای جدید تیم دیپلماسی
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٥  کلمات کلیدی: علی یزدانی ، اخراج بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، محجوب ، صحن علنی

گروه به موازات کارهای انجام شده یک راهکار جدید و موثر را کلید زده است.


دوشنبه مورخ 1393/2/15، تیم دیپلماسی به اداره کل قوانین مجلس مراجعه نموده و پس از برگزاری جلسه ای با آقایان باباخانی و دو تن از مشاوران اداره قوانین مجلس، جهت برون رفت از شرایط موجود ضمن طرح مشکل و ارائه مستندات، قرار بر این شد فردا سه شنبه مورخ 1393/2/16، نامه ای در خصوص مشکلات به پیوست مستندات که به امضای نماینده محترم اردبیل آقای دکتر پیرمؤذن برسد و ایشان به عنوان درخواست کننده طرح یا قانون جهت رفع مشکل عقد قراردادهای بازرسان، این نامه را به اداره قوانین مجلس  تحویل دهند.

اداره کل قوانین پس از بررسی 2 کار می تواند انجام دهد :

اول: نظر مشورتی در خصوص رفع مشکل به وزارتخانه ارسال کنند.

دوم: طرحی قانونی برای مرتفع نمودن مشکل بازرسان جهت ارائه در صحن علنی مجلس تهیه نمایند.

 

راهکار دوم با توجه به همت نمایندگان استانها ممکن است از یک ماه تا شش ماه به طول بیانجامد. ضمن اینکه با توجه به داشتن ردیف بودجه، تأیید شورای نگهبان حتمی است.