بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

حضور 2
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳  کلمات کلیدی: دولت و مجلس ، باکری ، همت ، باقری

همکاران با غیرت!

چه نشسته اید در برابر این ظلم که چاقو در زیر گلویتان گذارده اند و به جد قصد ذبح خانواده هایتان را کرده اند.


ظالمان عزم در اجرای باطل خود دارند.


نکند شما سر تسلیم فرود آرید در برابر ظلم آنان!


ثابت کنید از همت و باقری و لشکری و باکری هایید...