بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

قابل توجه همکاران عزیز تهدید شده!
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢  کلمات کلیدی: علی یزدانی ، اخراج بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تعدیل نیرو ، وزارت صنعت، معدن و تجارت

طبق اخبار واصله متوجه شدیم که در برخی شهرها جو بسیاری بدی از سوی مسئولین سازمان صنعت معدن وتجارت استان، جهت جلوگیری از حضور در تحصن، حاکم گشته است. به استحضار می رساند که این جو حاکم شده از سوی وزارتخانه به مسئولین سازمانها القاء شده است و به هیچ عنوان عملی نمی باشد. لذا  از شما تقاضامندیم تحت تاثیر این جو از احقاق حق خود غافل نشوید و در تحصن هماهنگ کشوری بازرسان حضور به عمل آورید تا بتوانید در تعیین سرنوشت شغلیتان نقش مفیدی ایفا کنید.

قطره هستید، به هم می پیوندیم تا موجمان نگذارد از بین برویم.!.

واقعیت این است که تهدید شغلی از سوی رؤسا وقتی مطرح است که ما امنیت شغلی داشته باشیم. ما نیز میخواهیم تحصن کنیم و این امنیت شغلی که اکنون فقدانش برای ما و خانواده هایمان عذاب آور است را به دست آوریم .

آیا تهدیدی بالاتر از شرکتی شدن و مسلما پس از آن تعدیل نیرو و اخراج برای ما مطرح است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

سوال: آیا کسی از ما برای فروخته شدن به شرکتها اجازه گرفت که اکنون انتظار دارند ما برای شرکت در تحصن مقابله با این ظلم و تقاضای حق قانونیمان از آنها اجازه بگیریم؟!؟

پاسخ:؟؟؟؟؟؟