بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

خروجی جلسه تحلیل تیم دیپلماسی.
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۸  کلمات کلیدی:

همکاران عزیز در نظر داشته باشید که تیم دیپلماسی استفساریه ای تنظیم و پس از گرفتن امضاء رؤسای کمیسیون های مربوطه، به خدمت ریاست محترم مجلس تسلیم نمود.

جناب دکتر لاریجانی، طی پاراف استفساریه مذکور، بررسی موضوع را به هیات تطبیق واگذار نموده بودند.

از رأی صادر شده (بررسی این پرونده در صلاحیت هیات بررسی و تطبیق نمیباشد!) می توان این استنباط را نمود که هیات تطبیق، بررسی موضوع را دوباره به خود مقام ریاست بازگردانده است.

از این رو تیم دیپلماسی بازرسان سراسر کشور در پی رایزنی مستقیم با ریاست محترم مجلس جهت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشد.

به واقع می توان گفت: التماس دعا...