بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

شرح جلسه هیات تطبیق روز دوشنبه مورخ 1393/2/8
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۸  کلمات کلیدی: دیپلماسی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت صنعت، معد ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت

ساعت 10 صبح همین روز تیم دیپلماسی بازرسان سراسر کشور پرونده تبدیل وضعیت بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت متشکل از نامه با پاراف رئیس مجلس، تمام مفاد و موارد قانونی مربوط به این پرونده، رونوشت قرار داد بازرسان، سوابق بیمه ای تعدادی از بازرسان از سال 87 تا کنون { 3/5 سال شرکتی و 2 سال کار معین}، نامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بند 4 و 5 ناظر بر بودجه 93 ، اعلام شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بند 6 اجرایی بودجه سال 93 و تمامی ادله مربوط به حق و حقوق بازرسان چه مادی و چه معنوی را به دفتر هیات تطبیق ارائه و در ارتباط با آن پاره ای توضیحات داد. پس از حدود یک ساعت رایزنی تیم و بررسی همین ادله و دیگر مصوبات مربوطه، پرونده جهت بحث و بررسی آماده گردید. هیات بررسی و تطبیق راس ساعت 14 بدون اجاز ه ی ورود به حتی یک نفر از اعضای تیم دیپلماسی شروع به بررسی پرونده نمود که تا ساعت 16 به طول انجامید. پس از جلسه، سخنگوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اعلام نمود که بررسی موضوع این پرونده در  صلاحیت این مرجع نمی باشد.