بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

دعا کنیم
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۸  کلمات کلیدی:

6 صبح دوشنبه 1393/2/8

دوستان حدود دو ساعت به تشکیل جلسه هیئت تطبیق مونده. بیاید با هم دعا کنیم