بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

ارتباط با اعضای دیپلماسی
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٤/٤/۸  کلمات کلیدی:

از همکار یا همکارانی که با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباطند خواستاریم که هرچه سریع تر با اعضای دیپلماسی استانی یا کشوری بابت هماهنگی های بیشترارتباط برقرار نمایند.