بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

ابلاغ قانون به دولت
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩  کلمات کلیدی: قانونی ، روحانی ، انصاری ، علی یزدانی

بسمه تعالی

پس از موافقت شورای نگهبان با "طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار کالا" در تاریخ 1393/4/4 قانون فوق توسط نامه شماره 454/23260 مورخ 1393/4/9 از مجلس شورای اسلامی به هیات محترم دولت ابلاغ گردید.

=========================================

متن ابلاغ به شرح ذیل می باشد:

 

 

قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار کالا.

ماده واحده: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود در سال 1393 در سقف بازرسان بکارگیری شده در سال 1392 با تامین اعتبار از ردیف 550000/17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1393/3/26 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/4/4 به تایید شورای نگهبان رسید.

 

علی لاریجانی        

==================================================

پس از ابلاغ، قانون فوق الذکر جهت اتخاذ تصمیم در نحوه اجرای آن، توسط دکتر حسن روحانی به مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری ارجاع داده شده بود.

==================================================

پس از اتخاذ تصمیم، قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار کالا در روز چهارشنبه مورخ 1393/4/18 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید.


از این پس باید منتظر ابلاع دستور عقد قرارداد کار معین از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای مطبوع باشیم.

 

و من الله توفیق