بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

روز سرنوشت کار بازرسان وزارت صنعت معدن و تجارت
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٢/٦  کلمات کلیدی: وزارت صنعت معدن و تجارت ، هیئت تطبیق

دوشنبه هیئت تطبیق برای بررسی نهایی کار بازرسان تشکیل میشود اعضای هیئت تطبیق بشرح ذیل میباشد :

1-بیژن آشنا

2-مهدی امیر اصفهانی

3-غلامرضا انبار لویی

4-غفور پاکنهاد

5-امیر حسین پورسینا

6-سعید تقدیسیان

7-سعید حیدری طیب

8-محمد رضا خباز

9-سید کاظم دلخوش

10-عباس علی رحیمی

11-محمد مهدی رهبری املش

12-سید جواد زمانی

13-حسن سلیمانی

14-حبیب اله شاملو

15-محمد حسن صادقی مقدم

16-احمد علیزاده

17-احمد علی کیخواه

18-محمد مهدی مفتح

19-علی اصغر ملک محمدی

20-قربان علی مهری

21-علی اصغر یوسف نژاد

22-دکتر محسن اسماعیلی