بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

مفاد طرح تصویب شده و لیست پیشنهاد های ارائه شده
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/۳/٢  کلمات کلیدی:

همکاران محترم،

در نظر داشته باشید که ما در مرحله تصویب جزئیات طرح می باشیم. در این مرحله هر نماینده به صلاحدید خودش می تواند پیشنهاد اظافه شدن مطلب یا مطالبی را به بخش یا بخش هایی از طرح بدهد. این مرحله از کار، مهمترین و حساس ترین بخش کار است. تصویب شدن یک یا چند پیشنهاد مخرب، به معنای از بین رفتن طرح بوده و در نقطه مقابل، تصویب یک یا چند پیشنهاد موافق به معنای تقویت طرح می باشد.

لذا از کلیه همکاران این انتظار می رود که همچون سابق تمامی عزم خود را بر این نکته متمرکز نمایند که با رایزنی با نماینده ها خود، نظر آنها را بر تصویب طرح های موافق در روز یک شنبه مورخ 1393/3/4 جلب نمایند.   

 

متن تصویب شده توسط مجلس در روز چهار شنبه مورخ 1393/2/31

 

 

عنوان طرح: اجازه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار


ماده واحده - به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( سازمانهای استانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ) اجازه داده می شود در سقف ۳۵۰۰ نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف بودجه   ۱۷-۵۵۰۰۰۰ بودجه سال جاری جهت اجاری طرح های نظارتی دولتی و کنترل بازار در مجموعه کور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آنها بدون تحمیل بار هزینه ای مضاعف اقدام نمایید.


پیشنهادهای داده شده به مجلس جهت بحث و برسی و تصویب در روز یکشنبه مورخ 1393/3/4 در راستای استحکام طرح تصویب شده:

پیشنهاد۱)

ماده واحده - وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز است تا سقف ۳۲۰۰ بازرس به صورت قرارداد معین از محل ردیف اعتباری ۱۷-۵۵۰۰۰۰ بودجه سال جاری (1393) جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار از طریق سازمانهای استانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آن بدون تحمیل بار هزینه ای مضاعف اقدام نماید این اقدام در سنوات آتی نیز باز رعایت مفاد فوق بلامانع است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

پیشنهاد2)

به جای ۳۵۰۰ نغر، نوشته شود ۳۲۰۰ نفر ( با توجه به این نکته که تعداد بازرسین ۳۲۰۰ نفر می باشد و این بودجه برای این تعداد بازرس می باشد!)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

پیشنهاد3)

در سطر دوم بعد از سال جاری اضافه شود (و سنوات آتی)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

یشنهاد4)

در سطر آخر قبل از عبارت (اقدام نمایید) عبارت (در سال جاری و سنوات آتی) اضافه شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

یشنهاد5)

تبصره الحاقی به ماده واحده:

تبصره - بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) که قرارداد آنها در سال ۱۳۹۱ قطعیت یافته است مشمول تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهند بود.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

یشنهاد6)

تبصره الحاقی به ماده واحده :

تبصره - مشمولین این ماده واحده از اعمال ماده (۵۰) قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری معاف می باشند.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

یشنهاد7)

تبصره الحاقی به ماده واحده :

تبصره - با توجه به تسریح بندهای (ب) و (ج) ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل بازرسین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شغل حاکمیتی طلقی می گردند و مشمول تبصره ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد مشابه نمی گردند.

 

همکاران گرامی هنگام رایزنی، بر روی پیشنهاد های "اول" و "هفتم" بسیار تاکید نمایید.